Биоетичко друштво Србије

Седиште: Др Суботића бр. 8, 11000  Београд (просторије Медицинског факултета, Универзитета у Београду)
Тел.: 011-3636361
Ел. пошта: bds@med.bg.ac.rs   i dstojic@med.bg.ac.rs
УРЛ: http://www.mfub.bg.ac.rs/

Више података о Биоетичком друштво Србије


TРИБИНА БИОЕТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ 21. јун, 19 часова, Дом омладине Београда
Уреднице Зборника 'Спорт, медицина,биоетика': Сандра Раденовић, Вида
Јеремић. Рецензенти: проф. др
Владимир Копривица, доц. др Ненад Дикић, проф. др Зоран Тодоровић.
О зборнику говоре: рецензенти, аутори и уреднице.

Из рецензија:

„Зборник који је пред нама, храбар је подухват младих људи који су у пет поглавља објединили текстове бројних аутора, па и своје, у пољу биоетике. Њега одликује тематска разноврсност, различити приступи, аутори различитих професионалних оријентација, третирање спорта као дела целокупних друштвених збивања (добрих и лоших) на начин који на крају оставља читаоца са уверењем да је више питања отворено него што је понуђено одговора. То није слабост овог зборника, већ његова вредност. Основна тема свих радова у овом зборнику је човек у спорту и његова злоупотреба зарад других, често ванспортских циљева." (проф. др Владимир Копривица, Декан Факултета спорта и физичког васпитања БУ)

„Сам наслов књиге каже да се ради о необичној идеји, јер се у нашем спорту медицини посвећује само онолико пажње колико је неопходно по закону, а биоетика се уопште не помиње. Колико година је било потребно да уверимо спортску јавност да су редовни спортско медицински прегледи обавезни и да је здравље спортисте најважније, толико ће вероватно бити потребно да пишемо о биоетици спорта. И све док људи на схвате да је морал важнији од резултата и док не схвате да прво место није једино мерило успеха, дотле ће прича о биоетици бити актуелна." (доц. др Ненад Дикић, Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум, Председник одбора за допинг контролу АДАС)

„Књига је отелотворење идеје да се занимљиве теме којима се Биоетичко друштво бави изнесу пред суд јавности, на трибинама у Дому омладине у Београду. Књигу су писали студенти, асистенти, наставници, новинари, чак и један министар и бивши спортиста, а заједничко им је да поседују онај редак дар за биоетичку спознају и аналитичку моћ. Довољно је поменути трговину људима, допинг или однос према борилачким спортовима у једном друштву у превирању какво је наше, а узимајући у обзир значај који се спорту традиционално придаје у нашој земљи, па да се схвати колико је важно што је ова публикација нашла пут до читалаца. Расизам и питање - чије су југословенске медаље да и не помињемо. Тиме ова публикација отвара низ других не мање важних биоетичких тема без којих ћемо тешко моћи да превазиђемо све кризе које нас чекају." (проф. др Зоран Тодоровић, Медицински факултет БУ, председник БДС)

http://www.domomladine.org/debate/promocija-zbornika-sport-medicina-bioetika/


Више података о Биоетичком друштво Србије

Датум уписа у Регистар: 2. јуна 2008.год.
Оснивачка скупштина: 9. априла 2008.год.
Председник: проф. др Зоран Тодоровић
Број чланова (април 2015.): 107

 

Председник: проф. др Зоран Тодоровић
Потпредседник: доц. др. Сандра Раденовић
Секретар: Драгана Стојић, дипл.прав.
Управни одбор: проф. др Зоран Тодоровић, доц. др Сандра Раденовић, проф.др Карел Турза, проф.др Слободан Савић, проф.др Тања Јовановић, др Драган Илић, проф.др Александар Дамјановић, проф.др Маријана Вучинић, проф.др Војин Ракић, др Хајрија Мујовић, Драгана Стојић, дипл.прав.

Надзорни одбор: проф. др Марија Мостарица, проф.др Живана Милићевић, проф.др, Владимир Бумбаширевић, асист.др Вида Јеремић, доц.др Александар Трбовић

 

Годишња чланарина: 1.000,00 динара
Рачун за уплату чланарине: 180123121000717188
Пословна банка: ALPHA BANKA у Београду