Биоетичко друштво Србије

Седиште: Др Суботића бр. 8, 11000  Београд (просторије Медицинског факултета, Универзитета у Београду)
Тел.: 011-3636361
Ел. пошта: bds@med.bg.ac.rs   i dstojic@med.bg.ac.rs
УРЛ: http://www.mfub.bg.ac.rs/

Више података о Биоетичком друштво Србије

 

ТРИБИНА: FAIRTRADE / ПОШТЕНА ТРГОВИНА

 

ПЕТАК, 27. НОВЕМБАР 2015. У 19:00
ДОБ//ТРИБИНСКА САЛА
Говоре: проф. др Татјана Јованић, Правни факултет Београдски универзитет;
Видоје Ђурковић, дипл.правник и Павлинић Јуро дипл.инг.ел, CAUSA SQN доо
Београд; представници МУП-а Републике Србије и експерти
Организатори: Биоетичко друштво Србије у сарадњи са МУП-ом Републике Србије

http://www.domomladine.org/debate/tribina-fairtrade-postena-trgovina/
 
ТРИБИНА БИОЕТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ: МЕДИЈИ И МЛАДИ - БОРБА ТИТАНА

СРЕДА, 21. ОКТОБАР 2015. У 19:00
ДОБ//ТРИБИНСКА САЛА
ТРИБИНА БИОЕТИЧКОГ  ДРУШТВА  СРБИЈЕ
Говоре:
мр Александра Бокан, комуниколог,
Дијана Ивановић, уредник рубрике у Радио Београду 2,
Биљана Ђоровић, уредник у Радио Београду 2, аутор емисије Силен,магистарсоциологије културе и докторанд теорије медија,
Смиљана  Цвјетковић, мастер психологије и докторандкиња, Медицинскифакултет БУ.

http://www.domomladine.org/debate/tribina-mediji-i-mladi-borba-titana/

 


ТРИБИНА: НЕ ЗАБОРАВИМО ОНЕ КОЈИ ЗАБОРАВЉАЈУ

ПОНЕДЕЉАК, 21. СЕПТЕМБАР 2015. У 19:00
ДОБ//ТРИБИНСКА САЛА
ТРИБИНА БИОЕТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ. Поводом Светског дана обележавања борбе против Алцхајмерове болести! Модератор и организатор:  Др Павле Пиперац.
Предавачи: Др Павле Пиперац, доктор медицине, мастер неуроетике; Мр Надежда Сатарић, председник управног одбора Удружења грађана „Снага пријатељства - Амитy"; Александра Јовановић, уредница портала „Пензин", неформални старатељ особе која је боловала од деменције; Др sc.iur. Хајрија Мујовић Зорнић, научни саветник, доктор медицинског права, Институт друштвених наука у Београду.

Учесник трибине Биоетичког друштва Србије "Не заборавимо оне који заборављају" биће и Проф. др Драган М. Павловић, неуролог, психијатар, неуропсихолог, психотерапеутПроф. Павловић предаје неурологију на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију (ФАСПЕР) Универзитета у Београду, као и неуропсихологију на Филозофском факултету Универзитета у Београду и Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду.
Проф. Павловић се усавршавао у врхунским институцијама у свету: у САД (Бостон, Сан Дијего, Хјустон), Великој Британији (Лондон) и Аустралији (Мелбурн). Аутор је великог броја стручних и научних радова и књига из области бихевиоралне неурологије, неуропсихологије, опште неурологије и психијатрије.
Бави се неурологијом, психијатријом и неуропсихологијом, а уже области интересовања су му деменције, трауме мозга, Лајмска болест, болна стања у неурологији, хроничне цереброваскулне болести, полинеуропатије, као и стања са поремећајима понашања, емоција и когниције. Осим тога, Проф. Павловић се бави и применом витамина и других суплемената у третирању неуролошких и психијатријских болести, као и едукацијом лекара, психолога и фармацеута и других медицинских радника у наведеним областима.

http://www.domomladine.org/debate/tribina-ne-zaboravimo-one-koji-zaboravljaju/Више података о Биоетичком друштво Србије

Датум уписа у Регистар: 2. јуна 2008.год.
Оснивачка скупштина: 9. априла 2008.год.
Председник: проф. др Зоран Тодоровић
Број чланова (април 2015.): 107

 

Председник: проф. др Зоран Тодоровић
Потпредседник: доц. др. Сандра Раденовић
Секретар: Драгана Стојић, дипл.прав.
Управни одбор: проф. др Зоран Тодоровић, доц. др Сандра Раденовић, проф.др Карел Турза, проф.др Слободан Савић, проф.др Тања Јовановић, др Драган Илић, проф.др Александар Дамјановић, проф.др Маријана Вучинић, проф.др Војин Ракић, др Хајрија Мујовић, Драгана Стојић, дипл.прав.

Надзорни одбор: проф. др Марија Мостарица, проф.др Живана Милићевић, проф.др, Владимир Бумбаширевић, асист.др Вида Јеремић, доц.др Александар Трбовић

 

Годишња чланарина: 1.000,00 динара
Рачун за уплату чланарине: 180123121000717188
Пословна банка: ALPHA BANKA у Београду