Студентска радионица „Биоетика и феминизам"

Осми Лошињски дани биоетике одржани су од 17. до 20. маја 2009. године у Малом Лошињу у Хрватској. Ова научно-културна манифестација традиционално окупља филозофе, социологе, правнике, лекаре, биотехнологе и бројне истраживаче из целог света у циљу разматрања актуелних биоетичких проблема.

 

У склопу научног дела, поред симпозијума, одржана је студентска биоетичка радионица са темом Биоетика и феминизам, која је окупила студенте Филозофског факултета Универзитета у Загребу, Ријеци и Бечу, као и Медицинског факултета Универзитета у Београду. Излагањем реферата и учествовањем у дискусији студенти су разматрали теме, као што су: „Разлика између пола и рода", „Улога телесности у оквиру промењеног схватања материјалности и родно-полних питања", „Трудничка телесност и сурогатно материнство", „Алтернативна медицина као могуће исходиште нових путева медицинске спознаје", затим „Феминистичка критика тела у цyберспаце-у", „Технологија и женско тело у Гхост ин Схелл", „Феминистички приступ проблематици клонирања", „Жене и природа у екофеминистичкој перспективи", „Веза специзма и сексизма и њено културно перпетуирање", „Основни конфликти феминизма и модерног либерализма", „Може ли експериментална филозофија бити корисна за биоетику и феминизам" и „Афирмативна акција - прикривена дискриминација?". Након расправе, уследила је отворена дискусија на тему „XX вс. XXX: Феминистички приступи порнографији".

 

Учествовање студената медицине на овом скупу представља вид додатне едукације и усавршавања, као и добру припрему за квалитетне темеље будуће праксе. Значај постојања поменутих дискусија за будуће медицинске професионалце, огледа се, превасходно у томе што се овим путем увежбава долажење до ваљаних одлука за добробит пацијената уз поштовање основних медицинскоетичких принципа.

 

Најзад, дискусије у поменутим радионицама упућују на рефлектовање различитих биоетичких дилема и проблема, који се све чешће сусрећу, не само у оквиру медицинскоетичке праксе, већ и у свакодневном животу (еколошки, правни, политички, социјални проблеми).

 

Невена Милосављевић
Ивана Живковић

 

Neuronauke I Bioetika Plakat 2011
Studenti1
Studenti2