Институт за медицинску физиологију „Рихард Буријан"

Институт за медицинску физиологију „Рихард Буријан" представља истраживачко-образовну целину у саставу Медицинског факултета у Београду, у којој се обавља: а) струковна делатност (на сва три нивоа студирања према Болоњском процесу), тј. у области медицинске физиологије на интегративним академским студијама медицине на српском и енглеском језику, на специјалистичким академским студијама у области експерименталне физиологије и патолошке физиологије, на специјалистичким студијама у области медицине спорта, клиничке физиологије, балнеклиматологије и баромедицине, као и на докторским студијама у области физиолошких наука, б) научна делатност у области експерименталне, молекуларне и клиничке медицине, кроз домаће истраживачке пројекте који се финансирају од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и САНУ, као и кроз међународне истраживачке пројекте, који се финансирају од стране ЕУ, иностраних фондација или кроз билатералну научну сарадњу, и ц) специјализована здравствена делатност (у процесу обнављања), у смислу процене ефеката физичке активности и природних фактора на људски организам.

 

Институт за медицинску физиологију „Рихард Буријан" (основан је 1921. године) током своје историје добитник је бројних друштвених признања. Садашњи, као и ранији, истраживачи Института носиоци су престижних домаћих и иностраних стипендија, истраживачких пројеката и признања; изузетно су цитирани у светској биомедицинској научној литератури, и лауреати титула академика САНУ, професора или професора по позиву на иностраним универзитетима.

 

Слава Института за медицинску физиологију „Рихард Буријан" слави се 26-тог Фебруара (од 2008. године), на дан Светог Симеона Мироточивог, уз благослов исходишта српске духовности, манастира Хиландара.