О институту

Институт за медицинску и клиничку биохемију је истраживачко-образовна целина у саставу Медицинског факултета у Београду, у којој се обавља струковна и научна делатност.

 

Струковна делатност обухвата, пре свега, наставу из медицинске биохемије са хемијом за студенте II године у оквиру основног и многих изборних модула интегративних академских студија на српском и на енглеском језику. Наиме, данас наставници и сарадници Института за биохемију брину о образовању студената друге године Медицинског факултета. Настава из биохемије траје два семестра (III и IV) са укупно 160 часова теоријске и практичне наставе. Уз реализацију практичне и семинарске редовне наставе за студенте II године, наставници и сарадници Института за бихемију су и руководиоци 7 модула изборне наставе за студенте II године и 2 модула изборне наставе за студенте V године редовних студија. Поред овог облика наставе, наставници и сарадници Института за биохемију учествују у реализацији специјалистичких академских студија у области експерименталне и клиничке биохемије, специјалистичких студија у области клиничке биохемије и лабораторијске медицине као и докторских студија у области молекуларне медицине и неуронаука.

 

Научна делатност обухвата области експерименталне, молекуларне и клиничке транслационе медицине, и успешно се реализује кроз домаће истраживачке пројекте који се финансирају од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије као и кроз међународне истраживачке пројекте и међународну сарадњу успостављену током стручних боравака сарадника Института за биохемију у еминентим истраживачким центрима.

 

Садашњи, као и ранији, истраживачи Института за медицинску и клиничку биохемију су носиоци престижних признања, истраживачких пројеката, изузетно су цитирани у светској биомедицинској научној литератури, и лауреати титула академика САНУ, професора или професора по позиву на иностраним универзитетима.