Историјат и активности катедре

Катедра биохемије је настала формалним издвајањем Института за биохемију из заједнице физиологије и биохемије, 1959. године. Од тада па до данас, Катедра биохемије реализује већи број различито структурисаних наставних програма, додипломске, последипломске и специјалистичке наставе и то: наставу из предмета биохемија (данас Медицинска биохемија са хемијом) за студенте II године интегрисаних студија медицине, наставу биохемије на енглеском језику (од школске 1995/06.), бројне модуле изборне наставе (од увођења Болоњске декларације школске 2005/06.), специјалистичку наставу из клиничке биохемије (Катедра основана 1976. године), специјалистичке академске студије из клиничке биохемије (настава се организује од школске 2005/06. године).

 

За потребе реализације наставе биохемије и лакшег савладавања градива, чланови Катедре биохемије су приредили помоћне уџбенике одабраних поглавља биохемије кроз питања и одговоре (ензимологија; енергетски метаболизам; ДНК, РНК и синтеза протеина; биохемијске карактеристије преноса сигнала) као и приручник за практичну наставу. Овакав тип уџбеника омогућава редовно годишње ажурирање података и информација чиме се студентима омогућава да буду у току са најсавременијим тумачењима одговарајућих биохемијских принципа и феномена.

 

Катедра биохемије је веома поносна на своје ангажовање у научном раду студената. Захваљујући великом труду чланова Катедре биохемије у последњих 10 година, више од 150 студената је стекло основна искуства у биохемијским лабораторијским техникама, из чега су проистекли бројни студентски научни радови презентовани, и неретко награђивани, на домаћим и међународним студентским конгресима. Једна од потврда квалитета овога рада јесте да је већина наставника и сарадника Катедре биохемије управо потекла из редова демонстратора и студената који су се на овај начин укључили у рад Института за биохемију.

 

 

Шефови Катедре:

др Милутин Нешковић, редовни професор /заједница физиологије и биохемије/

др Љубиша Ракић, редовни професор

др Иванка Јапунџић, редовни професор

др Богомир Мршуља, редовни професор

др Душан Костић, редовни професор

др Љубиша Ракић, редовни професор

др Јасмина Мимић-Ока, редовни професор

др Богдан Ђуричић, редовни професор

др Татјана Симић, редовни професор

др Александра Исаковић, ванредни професор