Гинекологија са акушерством

Основни циљ предмета Гинекологија и Акушерство је да студенти стекну основна теоретска и практична знања из гинекологије и акушерства која ће им послужити као лекарима опште праксе да успешно реше проблеме и ситуације са којима се буду сусретали у свом раду.

 

Предмет Гинекологија и акушерство се састоји од три целине односно три дела. То су Гинекологија, Акушерство и Практично породиљство и акушерске операције. Гинекологија проучава ембриологију, грађу и функцију репродуктивног система жене, његове поремећаје и болести. Акушерство и Практично породиљство и акушерске операције изучавају нормалне и патолошке трудноће, нормалан и патолошки порођај и пуерперијум, акушерске операције, спровођење мере пренаталног надзора и постнаталне заштите, како би се на време отклониле неправилности и избегле штетне последице за мајку и дете и тиме свео перинатални морбидитет и морталитет на најмању меру.