Хирургија са анестезиологијом

Хирургија је посебна дисциплина и вештина медицине која се бави лечењем обољења и повреда мануелним поступцима или операцијама уз помоћ специјалних инструмената. Савремена хирургија није само мануелна делатност, него захтева усвајање и примену знања из базичних и клиничких медицинских дисциплина као и овладавање модерним технолошким сазнањима.

 

Анестезиологија је медицинска дисциплина која се бави изазивањем опште или локалне привремене, реверзибилне неосетљивости организма помоћу лекова и/или анестетичких гасова. Анестезија је, у ствари, стање „сна који обезбеђује безболне операције", па нема хирургије без анестезије. Стога се и предмет који се изучава у оквиру основне наставе и назива Хирургија са анестезиологијом. Цела дисциплина је доживела и доживљава буран развој па се састоји се из следећих посебних целина: Општа хирургија, Анестезиологија са реаниматологијом, Трауматологија, Хирургија дигестивног система, Грудна хирургија, Пластична и реконструктивна хирургија, Неурохирургија, Урологија, Ортопедија, Дечија хирургија,  Ендокрина хирургија, Кардиохирургија, Васкуалрна хирургија и Онколошка хирургија. Савремени тренд развоја свих хируршких дисциплина је у правцу минималних инвазивних поступака (ендоскопске, лапароскопске, ендоваскуалрне и сл. процедура).

 

Катедра хирургије са анестезиологијом Медицинског факултета у Београду обавља основну наставу из Хирургије са анестезиологијом, Прве помоћи, Основа клиничке праксе 1, Основа клиничке праксе 2, Лекарског стажа из хирургије са анестезиологијом, Изборне наставе из хируршких и анестезиолошких дисциплина као и Дипломских испита из хирургиује и анестезиологије