Хирургија са анестезиологијом

Досадашњи шефови катедре

Проф. др Војислав Субботић


Проф. др Војислав Субботић
1923.

Акад. Проф. др Миливоје Костић

Акад. Проф. др Миливоје Костић
1924-1934.

Ген. Проф. др Михајло Петровић

Ген. Проф. др Михајло Петровић
1925-1934.

Ген. Проф. др Чедомир Ђурђевић

Ген. Проф. др Чедомир Ђурђевић
1924-1929.

Акад. Проф. др Миливоје Костић

Акад. Проф. др Миливоје Костић
1934-1956.

Проф. др Војислав Стојановић

Проф. др Војислав Стојановић
1956-1968.

Акад. Проф. др Љубомир Рашовић

Акад. Проф. др Љубомир Рашовић
1968-1970.

Проф. др Борислав Вујадиновић

Проф. др Борислав Вујадиновић
1970-1976.

Проф. др Бранко Радуловић

Проф. др Бранко Радуловић
1976-1978.

Проф. др Цветко Ракић

Проф. др Цветко Ракић
1978-1980.

Проф. др Миленко Ристић

Проф. др Миленко Ристић
1980-1982.

Проф. др Живорад Ђорђевић

Проф. др Живорад Ђорђевић
1982-1984.

Проф. др Светомир Лекић

Проф. др Светомир Лекић
1984-1986.

Проф. др Александар Караџић

Проф. др Александар Караџић
1986-1988.

Проф. др Зоран Герзић

Проф. др Зоран Герзић
1988-1992.

Проф. др Драгослав Стевовић

Проф. др Драгослав Стевовић
1992-2000.

Проф. др Радоје Чоловић

Проф. др Радоје Чоловић
2000-2002.

Проф. др Милош Поповић

Проф. др Милош Поповић
2002-2004.

Проф. др Живан Максимовић

Проф. др Живан Максимовић
2004-2015.