Наставна база bluearr_img

Анестезиологија и реаниматологија

Историјат

Почетак историје анестезије у Србији везан је за рад др Војислава Суботића, који је 1889. године у Општедржавној болници увео општу анестезију која се тада изводила етром. Међутим, локална анестезија и аналгезија биле су дуго времена најзаступљеније, а у ратним условим готово једине, технике анестезије. Развој савремене анестезије у Србији почиње 1945. године доласком у Главну војну болницу у Београду британских анестезиолога, који су поставили темеље анестезиолшке службе наглашавајући улогу анестезиолога у хируршком тиму.

 

Анестезиологија је призната као посебна медицинска специјалност 1948. године објављивањем у Службеном листу ФНРЈ. Касније је одређено да специјалистички стаж траје три године, а 1960. године објављен је програм специјализације и специјалистичког испита из анестезиологије.

 

Анестезиологија је све до касних осамдесетих година је била под управом Министарства здравља СР Србије. У надлежност Медицинског факултета у Београду прелази 1977. године, када се оснива Катедра анестезиологије са реаниматологијом и први пут организују магистарске студије. Оснивач Катедре и дуго година на њеном челу био је проф. др Предраг Лалевић. Катедра за организацију специјалистичких студија формирана је 1979. године.


Данас се Катедра анестезиологије са реаниматологијом налази у склопу Катедре хирургије у оквиру основне (додипломске) наставе, док је за последипломску наставу ова катедра издвојена. Новим Статутом Медицинског факултета назив предмета Хирургија промењен је у Хирургија са анестезиологијом. Чланови наставне базе Анестезиологије обављају основну наставу из предмета Хирургија са анестезиологијом, Прва помоћ и Основе клиничке праксе I и II. Поред тога, наставници и сарадници ове базе обављају респектабилну последипломску наставу (специјализације, субспецијализације, магистеријуми, докторати) у више дисциплина.