Хистологија и ембриологија

Основни циљ предмета хистологија је да омогући студентима познавање и разумевање састава и структуре ћелија, ткива и органа на нивоу светлосне и електронске микроскопије у односу на њихову функцију. Стицање основних знања ћелијске биологије представља саставни део предмета. Упознавање карактеристика ћелијских популација и ванћелијског матрикса у оквиру четири основна ткива и њихова интеграција у органе, односно микроскопске карактеристике свих органских система човечијег тела представља садржај предмета. У настави се обрадјују нормална хумана хистологија и функционални значај микроанатомских структура. Поред стицања знања задатак предмета је и стицање вештине руковања микроскопом, препознавања основних структурних елемената ткива и органа и медјусобног разликовања ткива, органских система и органа.Ембриологија
проучава развиће целокупног организма: свих ћелија, ткива, органа и органских система. Паралелно са проучавањем нормалних развојних процеса прати и описује узроке и начин појаве развојних аномалија и дефеката. Поставља основу за разумевање анатомских структура и односа органа, као и за разумевање патолошко-клиничких ентитета везаних за поремећаје у развићу.