За више информација о Катедри медицине спорта :

http://www.medicinasporta.med.bg.ac.rs/