Стремљења и новине у медицини 2015. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 2014. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 2013. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 41. bluearr_img

 

Стремљења и новине у медицини 40. симпозијум bluearr_img

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕT
БРОЈ: 300/2
ДАТУМ: 08.04.2015.
БЕОГРАД

 

НАСТАВНИЦИМА И САРАДНИЦИМА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

 

Поштовани,

 

Организациони Одбор симпозијума „Стремљења и новине у медицини" најављује организацију 44. Симпозијума који ће се одржати на Медицинском факултету почетком децембра 2015. године, у недељи посвећеној прослави Дана школе.

 

У оквиру прошлогодишњег 43. Симпозијума одржано је 15 мини симпозијума од којих је 13 било акредитовано код Здравственог савета Србије. Симпозијум је имао укупно 112 предавања која је пратило преко 1000 слушалаца. И ове године ће симпозијум бити организован у виду мини симпозијума и округлих столова. Тематски симпозијуми могу бити посвећени одређеној научноистраживачкој или стручној теми од посебног медицинског значаја, или обележавању значајних датума или других значајних догађаја катедри или институција чији су чланови наставници и сарадници Медицинског факултета.

 

Детаљи око конкурисања и организације мини симпозијума дати су у Правилнику о раду симпозијума „Стремљења и новине у медицини", а који се може преузети са сајта Медицинског факултета. Предлози се достављају у обједињеној форми од стране организатора на е-маил адресу Симпозијума stremljenja@med.bg.ac.rs и на ЦД-у код техничког секретара симпозијума мр Викторије Јоксимовић, тел. 3636311 и 064 118 52 93.

 

Рок за пријаву предлога симпозијума је 11.05.2015. године, а одлука о организацији мини симпозијума биће објављена до 05.06.2015. на сајту Медицинског факултета у Београду. Планирано је да се сви прихваћени симпозијуми акредитују код Здравственог савета Републике Србије, сажеци предавања са симпозијума штампају у посебној свесци часописа Медицинска истраживања, а по једно одабрано предавање са сваког одржаног симпозијума штампа у целини у часопису Медицинска истраживања.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА

СИМПОЗИЈУМА

 

Проф. др Ђуро Мацут