Музеј анатомије човека

 

Музеј анатомије човека Медицинског факултета у Београду оформљен је од скромне постојеће колекције по угледу на Musée d'Anatomie de Rouvière, који се налази у Academie de Paris, Université René Descartes. Музеј је постављен и смештен у простор у коме се и данас налази ангажовањем проф. др Вере Драганић. Рад на формирању музеја отпочео је 1975. године, а музеј је свечано отворен приликом јубиларне прославе Дана Медицинског факултета у Београду, 9. децембра 1980. године.

 

Анатомија је место где студенти уче основни језик медицине. Како је морфологија кључна заструктуру и функцију централни простор Института за анатомију заузима Музеј. Око 250 експоната смештено је у 27 витрина у три спојене просторије површине 188 м2. У изради музејских експоната учествовали су неки од наставника Института за анатомију и то је активност која се и даље одвија. Током 2000. године, поводом 80 година од оснивања Медицинског факултета у Београду, музејски препарати су у целини рестаурирани и зановљени ангажовањем проф. др Милана Милисављевића. Музејска поставка садржи неке од наших старих уџбеника анатомије, старе сепарате стручних радова, зборнике конгреса Удружења анатома Југославије, као и стару опрему коришћену у истраживачком раду на Институту. Највећи део изложеног материјала су дисековани препарати органа и делова тела, збирка костију (права реткост је зуб мамута) и серија пресека главе и тела. Посебну групу чине корозиони препарати крвних судова феталног и адултног материјала.

 

Музеј анатомије човека намењен је редовној, последипломској и докторској настави студената медицине, као и студената других факултета и виших школа и укључен је у Заједницу музеја града Београда. Континуирано коришћење Музеја и велки значај у едукацији који му придајемо захтевају стално материјално улагање и лично ангажовање на одржавању постојећих и изради нових препарата. Пластинација, као нова и високо квалитетна метода чувања препарата, треба да заузме почасно место у Музеју, па постоје планови за набавку и оваквог материјала, што подразумева и помоћ пријатеља Музеја.


Збирка  цртежа професора Н. МиљанићаЗбирка  оригиналних цртежа професора Н. Миљанића је јединствена и вредна колекција медицинских илустрација каква не постоји на медицинским факултетима. Серија цртежа посвећена је и детаљно представља поједине кости скелета човека. У доњем десном углу сваког цртежа тушем је уписан потпис Н. Миљанић, а у доњем левом углу карактеристичан потпис аутора H. Frantz, Paris 1920. Мало знамо о самом сликару, сем да су доступни његови портрети француских лекара тог доба у часопису Chanteclair, као и медицинске илустрације коришћене у стручним радовима,  нпр. цртежи случајева урођене дислокације зглоба кука који се чувају у Musée Dupuytren у Паризу а које је Sir Thomas Fairbank репродуковао у раду "Congenital Dislocation of the Hip", објављеном у British Journal of Surgery, vol. 17, 1929-1930.

 

 

 

 

 


Поставка је стално изложена на зидовима остеолошких сала Института за анатомију. Збирка се састоји од 36 цртежа великог формата, укупне површине од 99,7 метара квадратних. Цртежи су рађени у комбинованој техници пастела, акварела и туша. Подлога је дебљи натрон папир каширан на платно. Током времена, због сталне изложености директном утицају влаге, светла, прашине и додиривања, панои су добили жути тон и постали крти, као и платно у подлози, што им даје посебну патину старина. Неопходност конзерваторско рестаураторских радова наметала се стално као тема протеклих година. Последњи су тренуци да се стручно обави снимање и попис стања, механичко и хемијско чишћење слика, скидање са старог платна, прање, фиксирање бојеног слоја и папира, лепљење на ново платно, стављање на рамове под провидни клирит и опремање украсним лајснама. Заједничким континуираним напорима са управом Школе очекујемо од 2000. године да се започне са овим радовима и да Министарство просвете прогласи колекцију Института за културно благо, пошто Народни музеј уради експертизу о вредности цртежа. Надамо се да ћемо прославу 100. рођендана Факултета обележити јавним представљањем колекције професора Н. Миљанића у пуном сјају.