Темпус пројекти bluearr_img
7 Оквирни програм ЕУ bluearr_img

Улога и циљеви програма

 

Темпус је програм Европске уније који помаже реформу и модернизацију високог образовања у партнерским земљама и један је од најстаријих и најуспешнијих програма сарадње ЕУ.

Акроним Темпус настао је 1989 од Trans-European mobility scheme for university studies (паневропска шема за мобилност на нивоу универзитских студија). Данас програм има нешто другачији оквир и циљеве али је првобитно име задржано.

 

Програм помаже да образовни системи партнерских земаља остваре ненаметнуто прихватање трендова развоја високог образовања ЕУ који проистичу из Лисабонске агенде и Болоњског процеса.

 

Програм финансира пројекте у којима учествују институције високог образовања из ЕУ и 26 партнерских земаља.

 

Партнерски региони у Темпус програму су:

  • западни Балкан
  • источна Европа и централна Азија
  • северна Африка и Средњи Исток

 

 

Прва фаза Темпус програма трајала је од 1990. до 1994. Програм је ојачан и обновљен за периоде 1994-1998 и 1998-2000 а онда поново за период 2000-2006. Уобичајено је да се ови периоди програма називају “Темпус I”, “Темпус II”, “Темпус II бис” и “Темпус III”.

 

Тренутно се одвија Темпус IV - фаза програма чија је имплементација планирана за период 2007-2013.

 

Детаљније на: http://www.tempus.ac.rs/

 

Детаљније на: http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc70_en.htm