Специјализације bluearr_img

Испитни рокови

Испитни рокови за полагање специјалистичких испита су: априлски, јунско-јулски, октобарски и јануарски.

Пријава испита за испитни рок обавља се:

  • Априлски испитни рок – од 01. – 10. марта,
  • Јунско – јулски рок – од 01. – 10. маја,
  • Октобарски испитни рок – од 01. – 10. септембра,
  • Јануарски испитни рок – од 01. – 10. децембра

 

Компјутерско извлачење Комисија се обавља првог наредног дана радног дана, након завршене пријаве кандидата за полагање испита (11. у месецу у коме је испит пријављен).

 

Од 15. до 20. у месецу, пријављени кандидати полажу предиспитни тест који организују Катедре.

 

Испитни рокови трају, односно практични и усмени испит се полажу:

  • Априлски од 20. априла до краја априла,
  • Јунско – јулски од 20. јуна до 15. јула,
  • Октобарски од 20. Октобра до краја октобра,
  • Јануарски од 20. јануара до краја јануара.