Центар за стручни и научно-истраживачки рад студената

Центар за стручни и научно-истраживачки рад студената (ЦСНИРС)Медицинског факултета Универзитета у Београду је волонтерска организација која за циљ има окупљање студената и њихово организовано укључивање у научно-истраживачки рад који се одвија на Медицинском факултету.