Комитет за Међународну Сарадњу Студената Медицине - Србија (IFMSA-Serbia)

Комитет за Међународну Сарадњу Студената Медицине – Србија (IFMSA-Serbia) је представник и пуноправни члан међународне организације студената медицине (IFMSA - International Federation of Medical Students' Associations) у Србији. IFMSA је основана 1951. године као невладина, непрофитна и неполитичка организација која за циљ има унапређење међународне сарадње студената медицине из целог света. Данас IFMSA има више од миллион чланова, студената медицине из 100 земаља чланица са шест континената.

 

 

Године 1953. IFMSA-Serbia постаје пуноправни члан IFMSA и као такав једна је од најстаријих чланица у IFMSA, а самим тим једна од најстаријих студентских организација не само на Балкану већ и у Европи.

 

Рад у IFMSA-Serbia је организован кроз шест комитета који се баве различитим областима међународне сарадње студената медицине

 

  • Професионална размена студената медицине
  • Научна размена студената медицине
  • Пројекти и акције у области јавног здравља
  • Пројекти и акције у области репродуктивног здравља и сиде
  • Праћење трендова у области медицинског образовања
  • Активности везане за људска права и мир

 

Сваки комитет има Националног координатора који координише рад комитета на интернационалном и националном нивоу. На локалном нивоу (Медицински факултети у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу) Локални координатори управљају радом комитета и престављају спону између Националног координатора и студената на свом матичном факултету.

 

Више информација на нашем сајту: www.ifmsa-serbia.org