Докторске студије bluearr_img

Биологија тумора и оксидативна обољења

 

Семестар

Назив предмета

Статус предмета

ЕСПБ

I семестар

 

Методологија научно-истраживачког рада:

  • Увод у научно-истраживачки рад
  • Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
  • Информатика за истраживаче у области медицинских наука
  • Изборни предмет ( од 3 изборна предмета студент слуша 1 предмет од значаја за модул који је уписао):

1. Епидемиолошка истраживања у медицини;

2. Експериментална методологија научног истраживања - добра лабораторијска пракса;

3. Клиничка истраживања у медицини

Обавезни

5 ЕСПБ

Биостатистика (основни курс)

Обавезни

4 ЕСПБ

Истраживачка етика

Обавезни

1 ЕСПБ

Лабораторијске ротације и ротације између клиничких истраживачких јединица

Обавезни

10 ЕСПБ

Есеји и презентације индивидуалног рада кандидата, публиковање

Обавезни

10 ЕСПБ

II семестар

Молекуларна и ћелијска биологија тумора

Обавезни

7.5 ЕСПБ

Слободни радикали у биологији и медицини

Обавезни

7.5 ЕСПБ

Лабораторијске ротације и ротације између клиничких истраживачких јединица

Обавезни

5ЕСПБ

Есеји и презентације индивидуалног рада кандидата, публиковање

Обавезни

10 ЕСПБ

III семестар

Епидемиологија рака

Изборни

5 ЕСПБ

Туморски маркери

Изборни

5 ЕСПБ

Методе молекуларне биологије у eксперименталној и клиничкој медицини

Изборни

5 ЕСПБ

Радиолошка и нуклеарно медицинска испитивања  у онкологији

Изборни

5 ЕСПБ

Молекуларни механизми деловања лекова

Изборни

5 ЕСПБ

Хематолошке неоплазме: од молекуларне генетике до савремених терапијских модалитета

Изборни

5 ЕСПБ

Енглески језик у медицинској науци

Изборни

5 ЕСПБ

Есеји и презентације индивидуалног рада кандидата, публиковање

Обавезни

10 ЕСПБ

Докторска дисертација

Обавезни

15 ЕСПБ

IV семестар

Есеји и презентације индивидуалног рада кандидата, публиковање

Обавезни

15 ЕСПБ

Докторска дисертација

Обавезни

15 ЕСПБ

V  семестар

Докторска дисертација

Обавезни

30 ЕСПБ

VI семестар

Докторска дисертација

Обавезни

30 ЕСПБ