Докторске студије bluearr_img

Еколошки и нутритивни фактори и здравље

Семестар у коме се слуша

Назив предмета

Статус предмета

ЕПСБ

I

Meтодологија научно истраживачког рада

О

5

I

Биостатистика (базични курс)

О

5

I Истраживачкa етикa O 1

I I

Животна средина и здравље-методе и истраживачки  проблеми

О

7,5

I I

Испитивања исхране и ухрањености: методе и истраживачки проблеми

О

7,5

I I

Превентивно-медицински проблеми у катастрофама

О

7,5

I I I

Школска средина и здравље

И

5

I I I

Еколошки фактори као ризик за здравље

И

5

I I I

Примењена клиничка исхрана-истраживачки проблеми

И

5

I I I

Истраживња у области популационих група  

И

5

I I I

Истраживања у области хигијене спорта

И

5

I I I

Истраживања исхране и кардиоваскуларних болести

И

5

I I I

Истраживање утицаја штетних агенаса у води на здравље људи

И

5

I I I

Истраживање утицаја штетних агенаса у животној средини са посебним освртом на екотоксикологију и канцерогене материје

И

5

I I I

Истраживачки проблеми у санитарној хигијени

И

5