Докторске студије bluearr_img

Епидемиологија

Семестар у        коме се слуша

              Назив предмета

Статус предмета

ЕСПБ

 

I   семестар

 

Методологија научно-истраживачког рада

 

обавезни

5

 

Биостатистика

обавезни

5

 

II   семестар

 

Епидемиолошке методе (први део)

обавезни

5

Епидемиолошке методе (други део)

обавезни

5

Биостатистика (виши курс)

обавезни

5

 

 

 

III  семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиничка епидемиологија

изборни

 

5

 

Скрининг

изборни

 

5

 

Истраживања квалитета живота

изборни

 

5

 

Фармакоепидемиологија

изборни

 

5

 

Епидемиологија кардиоваскуларних болести

изборни

 

5

Епидемиологија рака

изборни

 

5

 

Епидемиологија хроничних респираторних болести

изборни

 

5

 

Епидемиологија заразних болести

изборни

 

5

 

Епидемиологија ендокриних и метаболичких обољења

изборни

 

5

 

Неуроепидемиологија

 

изборни

 

5

 

Болничке инфекције

 

изборни

 

5

 

Перинатална и репродуктивна епидемиологија

изборни

5

Епидемиологија реуматских обољења

 

изборни

 

5

Нутритивна епидемиологија

 

изборни

 

5

 

Молекуларна и генетска епидемиологија

 

изборни

 

5