Физиолошке науке bluearr_img

 

 

Докторске студије bluearr_img

Докторске студије из Физиолошких наукa

Докторске студије из медицинских наука - смер Физиолошке науке на Медицинском
факултету Универзитета у Београду трају три године (180 ЕСПБ). Састоје се из дела у
којем се обавља едукација кроз наставне предмете, обавезне и изборне, и студијског
истраживачког рада, који чине семинари, лабораторијскe ротацијe, израда есеја и
публикација, и презентација индивидуалног истраживачког рада кандидата. Овај
истраживачки програм води ка дипломи доктора медицинских наука - смер Физиолошке
науке.

Сврха програма је да обезбеди квалитетно образовање кандидата уз овладавање
савременим истраживачким техникама експерименталне и клиничке физиологије, патолошке
физиологије, фармакологије и молекуларне биологије, као и овладавањем анализом и
интерпретацијом резултата истраживања.