Докторске студије bluearr_img

Кардиологија

Семестар у коме се слуша

Назив предмета

Статус предмета

ЕСПБ

I   семестар

 

Методологија научно-истраживачког рада

обавезни

5

Биостатистика (базични курс)

обавезни

5

II   семестар

 

 

 

 

Савремена кардиоваскуларна наука: Базични принципи и транслација према клиничким темама

обавезни

5

Савремена кардиоваскуларна наука: Клиничке актуелности

обавезни

 

5

Биостатистика (виши курс)

 

изборни

 

5

III  семестар

 

 

 

 

 

Коронарна болест

изборни

 

5

Хипертензија

изборни

 

5

Плућна циркулација, плућна емболија и плућна хипертензија

изборни

 

5

Урођене болести срца и великих крвних судова код деце и одраслих

изборни

 

5

Срчана инсуфицијенција

изборни

 

5

Болести срчаног мишића и перикарда

изборни

 

5

Болести срчаних залистака

изборни

 

5

Клиничка електрофизиологија

изборни

 

5

Електростимулација срца

изборни

 

5

Инвазивна и интервентна кардиологија

изборни

 

5

Кардиоваскуларна хирургија

изборни

 

5

Фармакологија кардиоваскуларног система

изборни

 

5

Епидемиологија и превенција болести кардиоваскуларног система

изборни

 

5

Неинвазивна дијагностика кардиоваскуларног система

изборни

 

5

Есеји и презентације индивидуалног рада кандидата, публиковање

Студијски истраживачки рад

45

 

Ротације између клиничких истраживачких

јединица

Студијски истраживачки рад

15