Докторске студије bluearr_img

Медицинска фармакологија

Семестар у        коме се слуша

Назив предмета

Статус предмета

ЕСПБ

 

I   семестар

 

Методологија научно-истраживачког рада

обавезни

5

 

Биостатистика (базични курс)

обавезни

5

 

II   семестар

 

Фармакодинамија

обавезни

4

Фармакокинетика и нежељене интеракције лекова

обавезни

4

Специјална клиничка фармакологија

обавезни

7

 

 

 

III  семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторијске технике у фармакологији

изборни

 

5

 

Лекови у регулацији тонуса глатких мишића и ендотела

изборни

 

5

 

Неуропсихофармакол-огија

изборни

 

5

 

Фармакологија кардиоваскуларног система

изборни

 

5

 

Анестезија и аналгезија

изборни

 

5

Етичност испитивања на животињама и људима

изборни

 

5

 

Педијатријска фармакологија

изборни

 

5

 

Неурогена контрола кардиоваскуларног система

изборни

 

5

 

Фармакогенетика

изборни

 

5