Докторске студије bluearr_img

Нефрологија

Семестар у  коме сеслуша

Назив предмета

Статус предмета

ЕСПБ

 

I   семестар

 

Методологија научно-истраживачког рада

обавезни

5

 

Биостатистика (базични курс)

обавезни

5

 

II   семестар

 

Клиничка нефрологија: истраживачки проблеми и методе

обавезни

10

Биостатистика (виши курс)

обавезни

5

 

 

 

III  семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Акутно оштећење бубрега

 

изборни

 

5

 

Хронична инсуфицијенција бубрега

изборни

 

5

 

Гломерулске болести

изборни

 

5

 

Тубулоинтерстицијске болести бубрега

изборни

 

5

 

Наследне болести бубрега и мокраћних канала

изборни

 

5

Васкуларне болести бубрега

изборни

 

5

 

Неинвазивна дијагностика у болестима бубрега

изборни

 

5

 

Екстракорпорална депурација и трансплантација бубрега

изборни

 

5