Неурологија bluearr_img

Докторске студије bluearr_img

Неурологија

Семестар у        коме се слуша

Назив предмета

Статус предмета

ЕСПБI   семестар


Методологија научно-истраживачког рада

 

обавезни

5

 


Биостатистика (базични курс)

обавезни

5II   семестар


Неуробиологија

обавезни

5


Неуроимиџинг

 

обавезни

5


Биостатистика (виши курс)

обавезни

5

III  семестар

Васкуларне болести нервног система

изборни

 

5

 


Дегенеративне болести нервног система

изборни

 

5

 


Клиничка неурофизологија (EEГ и EП) са епилептологијом

изборни

 

5

 


Неуроимунологија и демијелинизационе болести нервног система

изборни

 

5

 


Деменције

изборни

 

5


Неуромишићне болести са ЕМНГ

изборни

 

5

 


Дечија неурологија

 

изборни

 

5

 


Бол у неурологији

 

изборни

 

5

 


Есеји и презентације индивидуалног рада кандидата, публиковање

Студијски истраживачки рад

45


Ротације између клиничких истраживачких

јединица

Студијски истраживачки рад

15