Израда докторске дисертације

У оквиру истраживачког пројекта студент ће, под руководством ментора, спровести научно-истраживачки рад који ће омогућити добијање одговарајућих научних резултата неопходних за писање и одбрану докторске дисертације.

Пријава и одбрана докторске дисертације је регулисана посебним правилником.