Неуронаука bluearr_img

Докторске студије bluearr_img

Неуронауке

Семестар у коме се слуша

Назив предмета

Статус предмета

ЕСПБ

 

I   семестар

 

Методологија научно-истраживачког рада са биоетиком

обавезни

5

 

Биостатистика (базични курс)

обавезни

5

 

II   семестар

 

Анатомија и развој нервног система

обавезни

5

Молекуларна биологија нервног система

обавезни

7,5

Неурофизиологија

обавезни

2,5

 

 

 

III  семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Методе визуелизације нервног система

изборни

 

5

 

Бихејвиоралне неуронауке

изборни

 

5

 

Неуробиолошке основе менталних поремећаја

изборни

 

5

 

Неуроендокринологија

изборни

 

5

 

Неурофармаколoгија

изборни

 

5

Примена рачунара у неуронаукама

изборни

 

5

 

Цереброваскуларна биологија

изборни

 

5

 

Дегенеративне болести нервног система

изборни

 

5

 

Неуроимунологија и демијелинизационе болести нервног система

изборни

 

5

 

Физиологија понашања и хронобиологија

изборни

 

5