Радиологија и нуклеарна медицина bluearr_img

Докторске студије bluearr_img

Радиологија и нуклеарна медицина

 

Семестар у коме се слуша

Назив предмета

Статус предмета

ЕСПБ

 

I   семестар

 

Методологија научно-истраживачког рада

обавезни

5

 

Биостатистика (базични курс)

обавезни

5

 

II   семестар

 

Радиолошке методе

обавезни

5

Нуклеарно медицинске методе

обавезни

5

Биостатистика (виши курс)

обавезни

5

 

 

 

III  семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиолошка и нуклеарно медицинска испитивања у кардиологији

изборни

 

5

 

Радиолошка и нуклеарно медицинска испитивања васкуларног система

изборни

 

5

 

Радиолошка и нуклеарно медицинска испитивања респираторног система

изборни

 

5

 

Радиолошка и нуклеарно медицинска испитивања дигестивног система

изборни

 

5

 

Радиолошка и нуклеарно медицинска испитивања у урологији

изборни

 

5

Радиолошка и нуклеарно медицинска испитивања мускулоскелетног система

изборни

 

5

 

Радиолошка и нуклеарно медицинска испитивања болести централног нервног система

изборни

 

5

 

Радиолошка и нуклеарно медицинска испитивања у ендокринологији

изборни

 

5

 

Радиолошка и нуклеарно медицинска испитивања у педијатрији

изборни

 

5

 

Радиолошка и нуклеарно медицинска испитивања у обољењима дојке

изборни

 

5

 

Радиолошка и нуклеарно медицинска испитива у онкологији

изборни

 

5

 

Интервентна радиологија

изборни

5

Фузиони(хибридни ) системи и примена

изборни

 

5

Функционално испитивање радионуклидним изотопима

изборни

 

5

 

Радионуклидна терапија

изборни

 

5