Докторске студије bluearr_img

Реконструктивна хирургија

Семестар у коме се слуша

Назив предмета

Статус предмета

ЕСПБ

 

I   семестар

 

Методологија научно-истраживачког рада

 

обавезни

5

 

Биостатистика (базични курс)

обавезни

5

 

II   семестар

 

Функционална морфологија система и органа човека

обавезни

5

Небиолошки материјали у реконструкцији органа и органских система

обавезни

5

Биостатистика (виши курс)

обавезни

5

 

 

 

III  семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Биолошки и клинички аспекти хируршке реконструкције дигестивног тракта

изборни

 

5

 

Биолошки и клинички аспекти хируршке реконструкције кардиоваскуларног система

изборни

 

5

 

Биолошки и клинички аспекти хируршке реконструкције коштано-зглобног система

изборни

 

5

 

Биолошки и клинички аспекти хируршке реконструкције урогениталног система

изборни

 

5

 

Биолошки и клинички аспекти хируршке реконструкције коже, мишићног ткива и дојке

изборни

 

5

Биолошки и клинички аспекти хируршке реконструкције нервног ткива

изборни

 

5

 

Биолошки и клинички аспекти микрохируршких реконструкција

изборни

 

5

 

Биолошки и клинички аспекти хируршке реконструкције у деце

изборни

 

5