Докторске студије bluearr_img

Материјали за преузимање

Да бисте дошли до портала са наставним материјалима за преузимање пратите овај линк.

 

Упутство за преузимање материјала

 Да бисте преузели материјале морате се пријавити на систем и, по успешној пријави,
"уписати" на жељени курс.


Корисничко име је у формату: nnggbbbb


(где је "nn" ознака ѕа студијски програм и то: "md" - основне студије, "ss" - струковне студије, "sa" - специјалистичке академеске студије, "ms" - мастер студије, "mm" - докторске студије а "gg" година уписа студија и "bbbb" четири цифре за број индекса тј. 0123 уколико је индекс број 123.
Пример - За основне студије и број индекса 123/99 корисничко име је md990123)

 

а иницијална лозинка Ваш ЈМБГ

Вашу лозинку можете у сваком тренутку изменити на https://login.mfub.bg.ac.rs


Лозинка је једнака оној коју користите за приступ еСтудент секцији и студентском мејлу.
Уколико измените лозинку у еСтудент систему измењена је и за мејл и портал се материјалима.