Менаџмент у систему здравствене заштите

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ -

МАСТЕР ИЗ МЕНАЏМЕНТА У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

 

Мастер академске студије - мастер из менаџмента у систему здравствене заштите акредитоване су од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је развијен заједничким радом Медицинског факултета и Факултета организационих наука Универзитета у Београду, као и реномираних међународних експерата у области менаџмента здравствених система, уз финансијску подршку Европске уније, путем пројекта „Обука за менаџмент у здравству у Србији".

 

Студије из Менаџмента у систему здравствене заштите трају једну годину, а програм чини укупно 60 бодова ЕСПБ. Завршавањем студија односно одбраном мастер рада стиче се звање Мастер - менаџер у систему здравствене заштите-мастер.

 

Студијски програм обухвата 10 обавезних и 2 изборна предмета (од 12 понуђених), као и израду завршног рада. Обавезни предмети су следећи:

 

Понуђени изборни предмети су: Методе и технике у процени здравствене службе; Процена здравствених потреба; Здравствена политика; Стратешки менаџмент и промене; Управљање пројектима; Лидерство у систему здравствене заштите; Управљање променама у здравственим организацијама, Процена и развој менаџерског учинка; Менаџмент и одлучивање; Анализа трошкова; Примена информационо - комуникационих технологија у здравственој заштити и Менаџмент медицинским отпадом.

 

Сваки обавезни предмет има 4 или 3 бода ЕСПБ, а изборни предмети по 8 бодова ЕСПБ. Написани завршни рад обухвата 6 бодова ЕСПБ, што све заједно чини 60 бодова ЕСПБ. Начин завршетка мастер академских студија из менаџмента у систему здравствене заштите је јавна одбрана рада.

 

Услови за упис:

  • Претходно остварен обим основних студија од најмање 240 бодова ЕСПБ стечених на акредитованој институцији или еквивалент томе, тј. висока стручна спрема из области здравствене струке, права, економије, организационих, политичких, филозофских наука и др.
  • Знање енглеског језика.
  • Компјутерска писменост.

 

Детаљније информације о упису, неопходној документацији и висини школарине, могу се видети на интернет страницaмa Медицинског факултетa: www.mfub.bg.ac.rs.

 

Цена мастер програма за студенте држављане Србије је 270.000.
Цена мастер програма за стране студенте је 3.500 еура.
Могуће је плаћање на 5 рата,а динамика се добија по потписивању уговора.