Мастер академске студије из јавног здравља

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У 2015 - 2016. ГОДИНИ

Настава се одржава у просторијама Центра - Школа јавног здравља и здравственог менаџмента. Пастерова 2 (десно, последњи спрат).

Пастерова 2 (десно, последњи спрат).

 

Обавезни предмет

Координатор

Распоред

Увод у мастер студије
Основне информације

Проф. др Весна Бјеговић-Микановић

13.11.2015. од 15,00 до 16,00

Основе јавног здравља
6 бодова ЕСПБ

Проф. др Весна Бјеговић-Микановић

13.11.2015. oд 16,00 до 19,30
14.11.2015. од 09.00 до 14,30
20.11.2015. oд 16,00 до 19,30
21.11.2015. oд 09,00 до 15,30
27.11.2015. oд 16,00 до 19,30
28.11.2015. oд 09,00 до 15,30
04.12.2015. oд 16,00 до 19,00
05.12.2015. oд 09,00 до 14,30

Животна средина и здравље
3 бода ЕСПБ

Проф. др Горица Сбутега-Милошевић

11.12.2015. oд 16,00 до 19,30
12.12.2015. од 09.00 до 14,30
18.12.2015. oд 16,00 до 19,30
29.12.2015. oд 09,00 до 14,30
25.12.2015. oд 16,00 до 19,00
26.12.2015. oд 09,00 до 14,30

Радна средина и здравље
3 бода ЕСПБ

Проф. др Петар Булат

15.01.2016. oд 16,00 до 19,30
16.01.2016. од 09.00 до 14,30
22.01.2016. oд 16,00 до 19,30
23.01.2016. oд 09,00 до 14,30
29.01.2016. oд 16,00 до 19,30
30.01.2016. oд 09,00 до 14,30

Епидемиологија у јавном здрављу
7 бодова ЕСПБ

Проф. др Љиљана Марковић-Денић

05.02.2016. oд 16,00 до 19,30
06.02.2016. oд 09,00 до 16,00
19.02.2016. oд 16,00 до 19,30
20.02.2016. oд 09,00 до 16,00
26.02.2016. oд 16,00 до 19,30
27.02.2016. oд 09,00 до 16,00
04.03.2016. oд 16,00 до 19,30
05.03.2016. oд 09,00 до 16,00

Биостатистика у јавном здрављу
7 бодова ЕСПБ

Доц. др Дејана Станисављевић

11.03.2016. oд 16,00 до 19,30
12.03.2016. oд 09,00 до 16,00
18.03.2016. oд 16,00 до 19,30
19.03.2016. oд 09,00 до 16,00
25.03.2016. oд 16,00 до 19,30
26.03.2016. oд 09,00 до 16,00
01.04.2016. oд 16,00 до 19,30
02.04.2016. oд 09,00 до 16,00

Системи здравствене заштите
4 бода ЕСПБ

Доц. др Јанко Јанковић

08.04.2016. oд 16,00 до 19,30
09.04.2016. oд 09,00 до 16,00
15.04.2016. oд 16,00 до 19,30
16.04.2016. oд 09,00 до 16,00
22.04.2016. oд 16,00 до 19,30
23.04.2016. oд 09,00 до 16,00

СЕЛЕКЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

06.05.2016. oд 15,00 до 16,00

Обавезни предмет

Координатор

Распоред

Менаџмент у систему здравствене заштите
3 бода ЕСПБ

Доц. др Зорица Терзић и
Доц. др Милена Шантрић-Милићевић

06.05.2016. oд 16,00 до 19,30
07.05.2016. oд 09,00 до 14,30
13.05.2016. oд 16,00 до 19,30
14.05.2016. oд 09,00 до 14,30
20.05.2016. oд 16,00 до 19,30
21.05.2016. oд 09,00 до 14,30

Промоција здравља
7 бодова ЕСПБ

Проф. др Бојана Матејић

26.05.2016. од 16,00 до 19,30
27.05.2016. oд 16,00 до 19,30
28.05.2016. oд 09,00 до 16,00
02.06.2016. од 16,00 до 19,30
03.06.2016. oд 16,00 до 19,30
04.06.2016. oд 09,00 до 16,00
09.06.2016. од 16,00 до 19,30
10.06.2016. oд 16,00 до 19,30
11.06.2016. oд 09,00 до 16,00

Изборни предмет

Координатор

Распоред

Изборни предмет 1
5 бодова ЕСПБ

 

16.06.2016. од 16,00 до 19,30
17.06.2016. oд 16,00 до 19,30
18.06.2016. oд 09,00 до 16,00
24.06.2016. од 16,00 до 19,30
25.06.2016. oд 09,00 до 16,00
27.06.2016. oд 16,00 до 19,30
28.06.2016. oд 16,00 до 18,30

Изборни предмет 2
5 бодова ЕСПБ

 

01.07.2016. oд 16,00 до 19,30
02.07.2016. oд 09,00 до 16,00
07.07.2016. oд 16,00 до 19,30
08.07.2016. oд 16,00 до 19,30
09.07.2016. oд 09,00 до 16,00
11.07.2016. oд 16,00 до 19,30
12.07.2016. од 16,00 до 18,30

Изборни предмет 3
5 бодова ЕСПБ

 

15.07.2016. oд 16,00 до 19,30
16.07.2016. oд 09,00 до 16,00
21.07.2016. oд 16,00 до 19,30
22.07.2016. oд 16,00 до 19,30
23.07.2016. oд 09,00 до 16,00
25.07.2016. oд 16,00 до 19,30
26.07.2016. од 16,00 до 18,30