Основне академске студије - Сестринство

 

 

Наставни план за ОАС - Сестринство  
Предлог Правилника о организовању студијског програма сестринства   

 

 

Конкурс за упис у прву годину за школску 2017/18. годину на Основне академске студије Сестринство

Преузмите Конкурс  овде 

 


 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СЕСТРИНСТВО

Препоручена литература за припрему пријемног испита из Хемије за
Основне академске студије Сестринство

 

1.     Збирка задатака за припрему пријемног испита из хемије, Група аутора (уредник проф. др И. Карадзић), Медицински факултет у Београду, ЦИБИД 2016. (купује се у Скриптарници Медицинског факултета у Београду)

2.     Општа хемија за I разред средње школе, Милоје Ракочевић, Розалија Хорват, Завод за уџбенике, Београд

3.     Неорганска хемија за II разред средње школе, Розалија Хорват, Завод за уџбенике, Београд

4.     Збирка задатака из хемије за I и II разред гимназије и средње школе, Радивоје Николајевић, Мирјана Шурјановић, Розалија Хорват, Завод за уџбенике, Београд

5.     Хемија за III разред гимназије природно-математичког смера, медицинске, ветеринарске и школе за негу лепоте, Александра Стоиљковић, Завод за уџбенике, Београд