Обнова године САС и продужење рока

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА-МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

КОЈИ СУ СТУДИЈЕ УПИСАЛИ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

ЗА

 ОВЕРУ СЕМЕСТРА И  ОБНОВУ УПИСА ГОДИНЕ СТУДИЈА У

ШК. 2016/2017. ГОДИНИ

 

Студенти који су уписани шк. 2015/2016. године, имају одслушану наставу другог семестра (имају потписе за одслушану наставу од руководиоца предмета),  положене све испите  и одобрену тему, оверавају други семестар и обнављају упис прве године студија.

 

ЗА ОВЕРУ СЕМЕСТРА ПОТРЕБНО ЈЕ:

-        Индекс

-        Семестрални лист - попуњен по индексу (купује се у скриптарници Факултета)

 

ЗА ОБНОВУ УПИСА ПОТРЕБНО ЈЕ:

-        Индекс;

-        Попуњен  ШВ 20 образц - (обавезно се  попуњава електронски и налази се на web potralu e-sutdent)

-    Доказ о извршеној уплати и то:

- 3100. динара и то :на текући рачун Медицинског факултета: 840 -1139666-89, позив на бр. - ПО51 1500,00 динара  и позив на бр. ПО100 1600, динара  (намењен је Универзитету у Београду)

 

Студенти који су уписани шк. 2015/2016, имају одслушану наставу (имају потписе за одслушану наставу), а немају положене испите закључно са октобарским, испитним роком 2016. године, обнављају упис године студија и признаје им се одслушана настава. Студенти за полагање испита (за сваки неположени испит из ове школске године), у наредној школској години плаћују полагање   испита по ценовнику ( осим септембарског и октобарског испитног рока 2016. године).

 

ОВЕРА СЕМЕСТРА И ОБНОВА УПИСА  ОБАВИЋЕ СЕ ОД 10. ОКТОБРА  ДО 21.ОКТОБРА 2016 . ГОДИНЕ.

 

НАПОМЕНА: ДА БИ СЕ ЗАДРЖАО СТАТУС СТУДЕНТА НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СВАКА ШКОЛСКА ГОДИНА БУДЕ УПИСАНА ОДНОСНО МОРА БИТИ РЕГУЛИСАН СТАТУС СТУДЕНТА У СВАКОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ.

ПОСЕБНО ПОДСЕЋАМО СТУДЕНТЕ ДА ЈЕ НЕОПХОДНО ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ РОКОВА КОЈИ СУ ПРЕДВИЂЕНИ ЈЕР СУ РОКОВИ УТВРЂЕНИ НА НИВОУ УНИВЕРЗИТЕТА.