Обнова године и продужење рока

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА


СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ СТУДИЈЕ УПИСАЛИ ЗАПОЧЕЛИ ШК. 2012/2013,

РОК ЗА ЗАВРШАВАЊЕ СТУДИЈА ( одбрану радова) ЗА СТУДЕНТЕ  КОЈИ СУ СТУДИЈЕ ЗАПОЧЕЛИ ШК. 2012/2013. ГОДИНЕ , ЈЕ 30. СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ.

СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА СВОЈЕ РАДОВЕ ОДБРАНЕ ДО 30. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПОДНЕСУ МОЛБУ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ЗАВРШАВАЊЕ СТУДИЈА.

УСЛОВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЈЕ:

ОВЕРЕН ДРУГИ СЕМЕСТАР (положени сви испити предвиђени програмом студија)

ОДОБРЕНА ТЕМА И ИМЕНОВАН МЕНТОР ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАДА

СЛУЖБИ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДАТИ:

-Молбу за продужење рока, уз писмену сагласност ментора  (молба заведена  у писарници)

- индекс

-доказ о уплати трошкова  у износу од 13.600, динара (за продужење рока) и то :на текући рачун Медицинског факултета: 840 -1139666-89, позив на бр. - ПО58

 

ЗА ОБНОВУ УПИСА ПОТРЕБНО ЈЕ:

-        Индекс;

-        Попуњен  ШВ 20 образц - (обавезно се  попуњава електронски и налази се на web potralu e-sutdent)

-    Доказ о извршеној уплати и 1600,00 динара на текући рачун Медицинског факултета: 840 -1139666-89, позив позив на бр. ПО100 1600, динара  (намењен је Универзитету у Београду)

 

МОЛБЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ОБНОВУ УПИСА ПОДНОСИ СЕ ИСТОВРЕМЕНО У ПЕРИОДУ ОД 10.ОКТОБРА ДО 21.ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ

НАПОМЕНА:ДА БИ СЕ ЗАДРЖАО СТАТУС СТУДЕНТА НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СВАКА ШКОЛСКА ГОДИНА БУДЕ УПИСАНА ОДНОСНО МОРА БИТИ РЕГУЛИСАН СТАТУС СТУДЕНТА У СВАКОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ.

ПОСЕБНО ПОДСЕЋАМО СТУДЕНТЕ ДА ЈЕ НЕОПХОДНО ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ РОКОВА КОЈИ СУ ПРЕДВИЂЕНИ ЈЕР СУ РОКОВИ УТВРЂЕНИ НА НИВОУ УНИВЕРЗИТЕТА.