Конкурс за студије другог степена академских студија за шк. 2016/2017. годину мастер академске студије

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС ЗА
СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
за шк. 2016/2017. годину

Други уписни рок

 

  1.  Јавно здравље -  Преузмите конкурс овде 
  2.  Фармацеутска медицина - Преузмите конкурс овде  
  3.  Менаџмент у систему здравствене заштите - Преузмите конкурс овде  
  4.  Специјалистичке академске студије – Медицинске науке - Преузмите конкурс овде 
  5.  Специјалистичке струковне студије - Преузмите конкурс овде   

 

Прилог: