ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС НА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ШК.2016/2017

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС

НА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ШК.2016/2017

 

Списак лекара којима је одобрен упис на ужу специјализацију на Медицинском факултету у Београду налази се у прилогу .

Упис ће се обавити од 1.11.2016. године до 7.11.2016. године од 9 до 13 сати.

За упис је потребно донети две фотографије  ( величине 3,5 х 4,5) и попунити индекс (који се добија у Служби).

Настава почиње 7.11.2016. године са предметима из Здравствене информатике и Здравствене статистике (распоред у прилогу).

Након завршене наставе из наведених предмета лекари ће бити распоређени на Катедре за грану уже специјализације коју су уписали.

 

Прилог: