Коначна ранг листа

 

 

 

 

 

КАНДИДАТИ КОЈИ СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС ПОДНОСЕ:

 

1.      Оверене фотокопије докумената средње школе и оригинална документа на увид;

2.      Извод из матичне књиге рођених;

3.      Лекарско уверење;

4.      Два обрасца ШВ 20 - један образац преузети са линка www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdg и попунити, други образац се попуњава електронски у току I семестра;

5.      Индекс са попуњеном првом страницом и залепљеном фотографијом ( фолију не лепити );

6.     Једна фотографија за ШВ 20 - димензија 45 пута 35

7.      Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара за студенте на буџету -  преузети са сајта Факултета;

8.      Изјава - преузети са сајта Факултета;

9.      Два примерка попуњеног и потписаног уговора за самофинансирајуће студенте - добијају се у Студентској служби;

10.      Самофинансирајући студенти уплаћују школарину у износу од 126.600,00 динара на рачун Факултета број 840 - 1139666 - 89 са позивом на број 742121 - ПС02;

Уколико се уплаћује на рате, динамика уплате је следећа:

-          I рата у износу од 36.600,00 динара уплаћује се приликом уписа,

-          II рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 31.12.2017. године,

-          III рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 15.2.2018. године,

-          IV рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до15.5.2018. године.

10. Уколико кандидат жели идентификациону картицу која служи за улазак у студентски дом и исхрану у студентској мензи, пре уписа у Студентској служби треба да се фотографише у фотокопирници Деканата (сутурен).

Уписни комплет може се купити у скриптарници Факултета.

 

Прилог:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Конкурсом за упис у прву годину интегрисаних академских студија медицине у школску 2017/2018. годину регулисано је да се упис буџетских студената до 451. места на ранг листи завршава 8. јула 2017. године до 11,30 часова.

 Упис студената на место неуписаних буџетских студената је 8. јула од 12,00  часова.

Потребно је да кандидати од 451. места на ранг листи дођу на упис 8.7.2017. године у 12,00 часова.

Након тог рока неће моћи да се упишу.

 

Упис самофинансирајућих студената је 10. јула 2017. године.СТУДЕНТСКА СЛУЖБА