Спуштање ранг листе

 

СПУШТАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ

 

 

На основу одредби Конкурса за упис у прву годину интегрисаних академских студија медицине у школској 2017/2018. години у року предвиђеном за упис 450 буџетских студената на Медицинском факултету уписало се 427 студената. Упис кандидата по редоследу на ранг листи од 451 закључно са 473. местом на ранг листи (због истог броја бодова) обавиће се 8.7.2017. године од 12,00 до 13,30 часова.

 

Кандидат који је стекао право уписа и не упише се у предвиђеном року губи право на упис уместо њега ће се уписати следећи кандидат по редуследу на ранг листи.

 

На место неуписаних кандидата у 14,00 часова упис ће се обавити прозивком до попуне броја.

 

 

 

 

ДЕКАН

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Лалић, ср.