УПИС НА ОБАВЕЗНУ ДВОСЕМЕСТРАЛНУ НАСТАВУ ЗА ШК. 2017/2018 ГОДИНУ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

 

УПИС НА ОБАВЕЗНУ ДВОСЕМЕСТРАЛНУ НАСТАВУ

ЗА ШК. 2017/2018 ГОДИНУ ВРШИЋЕ СЕ

ОД  18. ДО 22. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ


 

За упис је потребно приложити:

-         попуњену пријаву (која се налази на сајту или се  добија у Служби);

-         индекс специјалистичког стажа;

-         закључен предходни упут за обављање специјалистичког стажа- савладавање вештина;

-         одлука установе у којој је лекар запослен да сноси трошкове двосеместралне наставе за шк. 2017/2018. годину.

 

 

Трошкови  семестра двосеместралне наставе износе 110.000. динара по семестру. Први семестар се уплаћује приликом уписа првог  а други у фебруару  2018. године, приликом уписа другог семестра. Постоји могућност плаћања   школарине за оба семестра наставе у више  месечних рата што може бити одобрено уз посебну молбу.

 

Школарина се уплаћује  на текући  рачун Медицинског факултета.

 

            Двосеместрална настава почиње 3. октобра 2017. године и траје до 30. јуна 2018. године.


Двосеместрална настава, поред теоријске наставе, подразумева  практичан рад који специјализанти обављају у пуном радном времену за време трајања наставе. Практичан рад се обавља према програму који ће сачинити одговарајућа Катедра за сваког уписаног специјализанта.


 Специјализант је обавезан да редовно похађа теорисјку наставу и да се укључи у свакодневни клинички рад и дежурства према распореду, у зависности од врсте специјализације.

 

У време обављања двосеместралне наставе не може се обављати било који други део специјалистичког стажа који је предвиђен програмом специјализације.