МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, школска 2017/18. година


Упис студената је  12. и 13.10. 2017. године у Служби за специјалистичку наставу у периоду од 09-13 часова.

 


За упис треба приложити:

 

1.    Попуњен индекс (купује се у скриптарници Факултета)

2.    Две фотографије величине 3.5 x 4.5cm

3.    Доказ о извршеној уплати и то:

  • 1.600,00 динара на текући рачун Факултета:

840-1139666-89 са позивом на број: ПО 100 - сврха уплате: за Универзитет;

4.    Доказ о уплати трошкова школарине:

Студенти који школарину плаћају на 5 рата плаћају прву рату приликом уписа, и то за програм:

-менаџмент у систему здравствене заштите 70.000

-јавно здравље  60.000

-физичка активност,здравље и терапија вежбањем  50.000

 

Уплата се врши на текући рачун Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 са позивом  на број: 742311/ПO51 (овај позив на број важи САМО за уплату прве рате).

 

                                                           СПИСАК СТУДЕНАТА

Менаџмент у систему здравствене заштите

 

 

1

Милена

Тодоровић

2

Марија

Здравковић

3

Сања

Станковић

4

Јована

Милутиновић

5

Слађана

Мајкић

6

Емилија

Иванчајић

7

Сања

Петковић

8

Габриела

Радетић

9

Станислава

Николић

 

 Јавно здравље

 

1

 

Маријана

Дабић

 

2

 

Петар

Ивковић

 

3

 

Драган

Станишљевић

 

4

 

Александра

Лишанин

 

5

 

Александра

Јанковић

 

6

 

Александра

Раца

 

7

 

Александар

Ненадовић

 

8

 

Јовица

Кајиш

 

9

 

Ирена

Корићанац

 

10

 

Рада

Вејин

 

11

 

Данијела

Нинић

 

12

 

Анђа

Николић

 

13

 

Жељка

Нинковић

 

14

 

Тања

Миленковски

 

15

 

Маја

Ковачевић

 

16

 

Бењамин

Муфтић

 

 

 

Физичка активност,здравље и терапија вежбањем

 

1

Ивана

Бабић

2

Александра

Николић

3

Милош

Илић

4

Вања

Радовановић

5

Јелена

Василић

6

Сара

Синђелић

7

Борко

Барукчић

8

Горан

Радоја

9

Ненад

Павловић

10

Александра

Вранешевић

11

Гаврило

Гајић

12

Душан

Ђорђевић

13

Драган

Стефановић

14

Ђорђе

Милованов

15

Марко

Димитријевић