Oбавештење за упис студената на специјалистичке академске студије за школску 2017/2018. годину

 

Упис студената обавиће се 12. и 13.10. 2017. године у Служби за специјалистичку наставу у периоду од 09-13 часова.

 

За упис треба приложити:

 

1.    Попуњен индекс (купује се у скриптарници Факултета)

2.    Две фотографије величине 3.5 x 4.5cm

3.    Доказ о извршеној уплати и то:

 

 • 1.600,00 динара на текући рачун Факултета:

840-1139666-89 са позивом на број: ПО 100 - сврха уплате: за Универзитет;

 

4.    Доказ о уплати трошкова школарине:

 

Школарина се може уплати у целости - приликом уписа или:

а) у 2 (две) једнаке рате према следећој динамици:

-        Прва рата - 68.000,00 динара (950€ за стране држављане) приком уписа

-        Друга рата - 68.000,00 динара (950€ за стране држављане) 20. фебруар 2018. године;

б) у 4 (четири) једнаке рате према следећој динамици:

 • Прва рата - 34.000 динара (475€ за стране држављане) приликом уписа
 • Друга рата - 34.000 динара (475€ за стране држављане) - 20. децембар 2017. године
 • Трећа рата - 34.000 динара (475€ за стране држављане) - 20. фебруар 2018. године
 • Четврта рата - 34.000 динара (475€ за стране држављане) - 20. април 2018. године;

в) у 5 (пет) рата према следећој динамици:

 • Прва рата - 36.000,00 динара (380€ за стране држављане) приликом уписа
 • Друга рата - 25.000,00 динара (380€ за стране држављане) - 20. децембар 2017. године
 • Трећа рата - 25.000,00 динара (380€ за стране држављане) - 20. фебруар 2018. године
 • Четврта рата - 25.000,00 динара (380€ за стране држављане) - 20. април 2018. године
 • Пета рата - 25.000,00 динара (380€ за стране држављане) - 20. мај 2018. године.

 

Уплата се врши на текући рачун Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 са позивом  на број: 742311/ПO51 (овај позив на број важи САМО за уплату прве рате)

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС СТУДЕНТИМА КОЈИ СЕ ПОНОВО УПИСУЈУ НА СТУДИЈЕ

 

За упис треба приложити:

 

1.    Попуњен индекс (купује се у скриптарници Факултета)

2.    Две фотографије величине 3.5 x 4.5cm

3.    Доказ о извршеној уплати и то:

 

 • 1.600,00 динара на текући рачун Факултета:

840-1139666-89  са позивом на број: ПО 100 - сврха уплате: за Универзитет

 

4.    Доказ о уплати трошкова студија према рачуну за уплату који ће студент добити у Финансијској служби на основу остварених резултата претходног уписа (признавање испита и сл.) по ценовнику Медицинског факултета.

 


СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СЕ УПИШУ МОРАЈУ ПОПУНИТИ ШВ-20 ОБРАЗАЦ ЕЛЕКТРОНСКИ - ПРЕКО СВОГ ПОРТАЛА е-студент.

 

 

СПИСАК СТУДЕНАТА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Ред. бр. Име Презиме
1 Нада Максимовић
2 Илија Палић
3 Невена Поповац
4 Дарија Стефановић
5 Кристина Раденовић
6 Бојана Гојшина
7 Милан Лацковић
8 Бојан Тодоровић
9 Јелица Влаховић
10 Александра Живковић
11 Јелена Дедовић
12 Ана Петаков
13 Христина Угриновић
14 Тиана Петровић
15 Иво Божовић
16 Урош Мирчић
17 Владимир Гергинић
18 Предраг Здујић
19 Смиљана Коцић Јоксић
20 Светлана Лазаревић
21 Оља Блажић
22 Тамара Вујачић
23 Михаила Јакшић
24 Ана Ђурановић
25 Немања Бранковић
26 Радош Трифковић
27 Теодора Газибара
28 Александра Милосављевић
29 Славица Пушица
30 Раде Станисављевић
31 Ђурђа Плазинић
32 Невена Пајовић
33 Марко Радовић
34 Јована Бојичић
35 Анастасија Недовић
36 Немања Вујић
37 Милош Вељковић
38 Саша Илић
39 Андреј Милосављевић
40 Милица Басарић
41 Александра Петровић
42 Драгана Марковић
43 Коста Димитријевић
44 Срђан Станимировић
45 Филип Јелић
46 Бојан Стојановић
47 Лидија Шовић
48 Наталиа Соловјова
49 Дариа Томић
50 Исидора Таминџић
51 Марија Косановић Перишић
52 Тамара Реџа
53 Јована Велашевић
54 Ирена Јефтовић Велкова
55 Срђан Милановић
56 Марко Албијанић
57 Јована Стамболић
58 Зорица Јоковић
59 Марија Мијаљевић
60 Игор Пирковић
61 Ана Богут
62 Невена Ранковић
63 Драшко Миловић
64 Исидора Симоновић
65 Nejya Faraj
66 Elmuatasim Shaaban