Oбавештење студентима специјалистичких академских студија-медицинске науке који су поново уписали студије у шк. 2017/2018. години и/или који су поднели захтев за продужење рока за завршавање студија

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА-МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ КОЈИ СУ ПОНОВО УПИСАЛИ СТУДИЈЕ У ШК. 2017/2018. ГОДИНИ И/ИЛИ КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ЗАВРШАВАЊЕ СТУДИЈА

 

 

ОБАВЕШТАВАМО СТУДЕНТЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА-МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ КОЈИ СУ  ОБНОВИЛИ УПИС СТУДИЈА У ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ И/ИЛИ ПОДНЕЛИ МОЛБЕ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ЗАВРШАВАЊЕ СТУДИЈА, ДА ПРЕМА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ ЈЕ СТУПИО НА СНАГУ 7.10.2017. ГОДИНЕ НЕЋЕ БИТИ МОГУЋЕ ДА ИМ  СЕ ДЕО СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА-МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ПРИЗНА КАО ДЕО СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У НАРЕДНИМ ШКОЛСКИМ ГОДИНАМА.

СТУДЕНТИМА СЕ ПРУЖА МОГУЋНОСТ ДА СЕ ПРИЈАВЕ НА ДОДАТНИ КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШК. 2017/2018. ГОДИНУ НА РАСПОЛОЖИВА - УПРАЖЊЕНА МЕСТА  УКОЛИКО ИСПУЊАВАЈУ ОСТАЛЕ  УСЛОВЕ КОНКУРСА (објављени радови, уписана специјализација и др.)

 

Преузмите документ у прилогу ОВДЕ