Упис самофинансирајућих студената

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ДАТУМ: 6.7.2018.

 

УПИС САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА

 

 

У року предвиђеним за упис студената у прву годину интегрисаних академских студија на Медицински факултет у Београду у шк. 2018/2019. годину уписано је 458 буџетских студената (8 више од одобрене квоте због истог броја бодова), закључно са 475. местом на ранг листи.

 

Како се на ранг листи буџетских студената налазе и 3 студента који, у складу са чл. 103 став 5 Закона о високом образовању могу да се упишу само као самофинансирајући студенти упис 47 самофинансирајућих студената од 486. места на ранг листи закључно са 532. местом на ранг листи обавиће се у понедељак 9.7.2018. године од 9,00 до 13,00 часова.

 

 

 

ДЕКАН
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Лалић, с.р.