Коначне Ранг листе кандидата

 

Интегрисане академске студије:Основне академске студије - Сестринство:

 

Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству

- Преузмите обавештење овде

 

КАНДИДАТИ НА УПИС ПОДНОСЕ:

1.     Нострификовану диплому о завршеној средњој школи и оверене копије сведочанстава или потврду о томе да је започета нострификација, оригинална документа подносе се на увид.

2.     Извод из матичне књиге рођених- оригинал

3.     Лекарско уверење - оригинал

4.     Две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм

5.     Попуњен један образац ШВ 20 - преузети са линкa ,а други попунити у току првог семестраwww.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdf

6.     Индекс са попуњеном првом страницом и залепљеном фотографијом (фолију не лепити);

7.     Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара за студенте на буџету  

Рачун примаоца  840-1139666-89

Позив на број  020-19184/3

8.     Изјава - добија се у Студентској  служби

9.     Уколико кандидат жели идентификациону картицу која служи за улазак у студентски дом и исхрану у студентској мензи потребно је донети једну фотографију формата

 4,5 x 3,5 цм.

УПИС ЈЕ 14.9.2018. од 9-13 часова

 

КАНДИДАТИ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ ЗА УПИС ТРЕБА ДА ДОНЕСУ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

- Преузмите обавештење овде

 

1.      Overene fotokopije originalnih dokumenata iz srednje škole-originali na uvid

          Izvod iz matične knjige rodjenih , lekarsko uverenje

2.      INDEX (zalepiti fotografiju i popuniti prvu stranu, ne lepiti foliju

3.      OBRAZAC  ŠV-20  (preuzeti sa linka: www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdf
        POPUNITI I ZALEPITI FOTOGRAFIJU

4.      UGOVOR U 2 PRIMERKA  (Dobija se u Studentskoj službi)

5.      UPLATA ŠKOLARINE U IZNOSU OD 2500 EVRA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI  NA ŽIRO RAČUN BROJ:
840-1139666-89 SA POZIVOM NA BROJ 742121-O82 -srednji kurs Narodne banke Srbije
ili na devizni racun Fakulteta ( vidi instrukcije u prilogu)*

6.      Prilikom upisa obavezna je i uplata od 1600 dinara  za Univerzitet u Beogradu -Centar za razvoj karijere
        uplaćuje se na žiro račun Fakulteta 840-1139666-89 sa pozivom na broj 742121-PS082

7.      BORAVAK -MUP ODELJENJE ZA STRANCE -SAVSKA BROJ 35 BEOGRAD dostaviti do početka nastave

8.   ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - NEMANJINA 30 BEOGRAD dostaviti do početka nastave

Upis je 14.09.2018. od 9 do 13 h

STUDENTSKA SLUŽBA

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - СЕСТРИНСТВО

- Преузмите обавештење овде


УПИС КАНДИДАТА ЈЕ 14.9.2018. ГОДИНЕ ОД 9,00 ДО 13,00 ЧАСОВА

 

КАНДИДАТИ  НА УПИС ПОДНОСЕ:

 

1.     Оверене фотокопије докумената  и оригинална документа на увид;

2.     Извод из матичне књиге рођених- оригинал;

3.     Лекарско уверење - оригинал;

4.     Један образац ШВ-20 попунити и залепити фотографију, други образац се попуњава електронски у току зимског семестра;

5.     Индекс са попуњеном првом страницом и залепљеном фотографијом

( фолију не лепити преко слике );

7.     Два примерка попуњеног и потписаног уговора - добијају се у Студентској служби;

8.     Студенти уплаћују школарину у износу од 121.600,00 динара на рачун Факултета број 840 - 1139666 - 89 са позивом на број 742121 - ПС01;

Школарина се може платити и у ратама , динамика уплате је следећа:

-        I рата у износу од 16.600,00 динара уплаћује се приликом уписа,

-        II рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 30.11.2018. године,

-        III рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 31.12.2018. године,

-        IV рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.2.2019. године.

-        V рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.3.2019. године,

-        VI рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.4.2019. године,

-        VII рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.5.2019. године,

-        VIII рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.6.2019. године.