ДР ВЛАДИМИР ПЕРОВИЋ, браниће докторску дисертацију

 

 

ДР ВЛАДИМИР ПЕРОВИЋ, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ЗНАЧАЈА ПОЛИМОРФИЗАМА ГЕНА ЗА ЦИТОКИНЕ И ПРОТЕИНЕ КОЈИ РЕГУЛИШУ МЕТАБОЛИЗАМ И ТРАНСПОРТ ИМУНОСУПРЕСИВНИХ ЛЕКОВА У АКУТНОМ ОДБАЦИВАЊУ ТРАНСПЛАНТИРАНОГ БУБРЕГА", дана 28.09.2018. године у 13 часова у Свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Вишња Лежаић, Проф.др Милош Марковић и Проф.др Данило Војводић. Ментор: Проф.др Вера Правица, Коментор: Проф.др  Радомир Наумовић.