Конкурс за други уписни рок за САС и мастер академске студије

                                                                                                                                               

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ- MEДИЦИНСКИ  ФАКУЛТЕТ

 

Расписује

   К   О   Н   К   У   Р   С  

 

за упис на

СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА

за шк. 2018/2019. годину

 

ДРУГИ УПИСНИ РОК

 

1.  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ -

У ТРАЈАЊУ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ (60 ЕСПБ) - 100 студената

 

Конкурс је отворен  за Специјалистичке академские студије - медицинске науке за 22 модула.

 

2.  МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ТРАЈАЊУ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ

 (60 ЕСПБ):

 

  • ЈАВНО ЗДРАВЉЕ - 17 студента
  • MASTER OF PUBLIC HEALTH - 24 students
  • МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ - 15 студената
  • ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ, ЗДРАВЉЕ И ТЕРАПИЈА ВЕЖБАЊЕМ - 12 студената

 

 

 

Конкурс  за други уписни рок за све програме студија отворен је

 16., 17., и 18.октобра 2018. године.

 

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОТРЕБНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ,

ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ  И ДРУГА ОБАВЕШТЕЊА.  ОБЈАВЉЕНА СУ У КОНКУРСУ ЗА ПРВИ УПИСНИ РОК