Обавештење за упис

 

Упис студената обавиће се 22. и 23.10. 2018. године у Служби за специјалистичку наставу у периоду од 09-13 часова.

 

За упис треба приложити:

 

1.    Попуњен индекс (купује се у скриптарници Факултета)

2.    Две фотографије величине 3.5 x 4.5cm

3.    Доказ о извршеној уплати и то:

 • 1.600,00 динара на текући рачун Факултета:

840-1139666-89 са позивом на број: ПО 100 - сврха уплате: за Универзитет;

 

4.    Доказ о уплати трошкова школарине:

 

Школарина се може уплати у целости - приликом уписа или:

 

 у 5 (пет) рата према следећој динамици(јавно здравље,сестринство,неуроетика):

 • Прва рата - 60.000,00 динара - приликом уписа
 • Друга рата - 40.000,00 динара - 20. децембар 2018. године
 • Трећа рата - 40.000,00 динара - 20. фебруар 2019. године
 • Четврта рата - 40.000,00 динара - 20. април 2019. године
 • Пета рата - 40.000,00 динара - 20. мај 2019. године.

у 5 (пет) рата према следећој динамици(физичка активност,здравље и терапија веија вежбањем):

 • Прва рата - 50.000,00 динара - приликом уписа
 • Друга рата - 30.000,00 динара - 20. децембар 2018. године
 • Трећа рата - 30.000,00 динара - 20. фебруар 2019. године
 • Четврта рата - 30.000,00 динара - 20. април 2019. године
 • Пета рата - 30.000,00 динара - 20. мај 2019. године.

 

у 6 (шест) рата према следећој динамици(менаџмент у систему здравствене заштите):

 • Прва рата - 70.000,00 динара - приликом уписа
 • Друга рата - 40.000,00 динара - 20. децембар 2018. године
 • Трећа рата - 40.000,00 динара - 20. фебруар 2019. године
 • Четврта рата - 40.000,00 динара - 20. април 2019. године
 • Пета рата - 40.000,00 динара - 20. мај 2019. године.
 • Шеста рата-40.000,00 динара - 20. Јуни 2019. године

 

 

Уплата се врши на текући рачун Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 са позивом  на број: 742311/ПO51 (овај позив на број важи САМО за уплату прве рате)

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС СТУДЕНТИМА КОЈИ СЕ ПОНОВО УПИСУЈУ НА СТУДИЈЕ

 

За упис треба приложити:

 

1.    Попуњен индекс (купује се у скриптарници Факултета)

2.    Две фотографије величине 3.5 x 4.5cm

3.    Доказ о извршеној уплати и то:

 • 1.600,00 динара на текући рачун Факултета:

840-1139666-89  са позивом на број: ПО 100 - сврха уплате: за Универзитет

4.    Доказ о уплати трошкова студија према рачуну за уплату који ће студент добити у Финансијској служби на основу остварених резултата претходног уписа (признавање испита и сл.) по ценовнику Медицинског факултета.

5.    Студенти којома трошкове студија сноси Клинички центра Србије доносе и потврду из Центра за нучноистраживачки рад КЦС-а.

 

 

СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СЕ УПИШУ МОРАЈУ ПОПУНИТИ ШВ-20 ОБРАЗАЦ ЕЛЕКТРОНСКИ - ПРЕКО СВОГ ПОРТАЛА е-студент.

 

 

Студенти који се поново уписују подносе молбу за признавање положених испита из претходног уписа.