Распореди наставе ужих специјализација I семестар

 

 1. Распоред предавања уже специјализације -Кардиоваскуларне и торакалне анестезије 2018/2019 год
 2. Катедра за Хуману репродукцију-ПРОГРАМ СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ ПЕРИНАТОЛОГИЈЕ  (12 месеци)
 3. РАСПОРЕД ДВОСЕМЕСТРАЛНЕ НАСТАВЕ УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОНКОЛОГИЈЕ
 4. Распоред теоријске наставе за ужу специјализацију из нефрологије
 5. УЖА  СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА "ФЕРТИЛИТЕТ  И  СТЕРИЛИТЕТ" - ПРОГРАМ ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
 6. РАСПОРЕД ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ - УЖА СПЕЦИЈАЛНОСТ У СТРУЦИ - ДЕЧЈА ФИЗИЈАТРИЈА
 7. РАСПОРЕД НАСТАВЕ УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ БАЛНЕКЛИМАТОЛОГИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 20018/20019. ГОДИНУ,Теријска настава се одвија у виду консултација
 8. УЖА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗ ДИГЕСТИВНЕ РАДИОЛОГИЈЕ
 9. План теоријске наставе за интервентну рад.
 10. Распоред теоријске наставе из уже специјализације НЕУРОРАДИОЛОГИЈЕ
 11. Медицина бола зимски семестар школске 2018/19.
     - Распоред кружења практична настава школска 2018-19 за специјализане из Медицине бола
 12. РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ЦИТОЛОГИЈЕ
 13. ПЛАН ПОСЛЕДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА-УЖА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗ БАРОМЕДИЦИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 20018/20019. ГОДИНУ
 14. РАСПОРЕД ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ ЗА УЖУ  СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ИЗ КЛИНИЧКЕ  ГЕНЕТИКЕ, 2018/2019.
 15. РАСПОРЕД УЖА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗ КЛИНИЧКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ 2018/19 I семестар
 16. ПЛАН И ПРОГРАМ УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ АУДИОЛОГИЈЕ ШКОЛСКЕ 2018. – 2019.
 17. ПЛАН И ПРОГРАМ УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ СУДСКЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ
 18. ПРОГРАМ ТЕОРИЈСКЕ  НАСТАВЕ  УЖЕ  СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ  КАРДИОЛОГИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ
 19. РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ ЗА ЛЕКАРЕ  НА УЖОЈ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ МОЛЕКУЛАРНО БИОЛОШКЕ И ИМУНОХЕМИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ
 20. РАСПОРЕД ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ - УЖА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗ ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈЕ, I семестар 2018/2019. године
 21. РАСПОРЕД НАСТАВЕ УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ РЕУМАТОЛОГИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ, I семестар 2018/2019. године