Обавештавамо Вас да ће др Јованка Трифуновић бранити своју докторску дисертацију

 

БРОЈ:20/XXI-3-1
ДАТУМ: 18.09.2018.
БЕОГРАД

 

Веће научних области медицинских наука на својој седници од 18.09.2018. године одредило је Комисију за одбрану ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ кандидату др Јованки Трифуновић у саставу: Проф.др Миодраг Лазић, Проф.др Момчило Ристановић и Проф.др Радослав Гајанин.

 

Ментор: Проф.др Гордана Баста Јовановић

Коментор: Проф.др Ивана Новаковић

 

 

Обавештавамо Вас да ће др Јованка Трифуновић бранити своју докторску дисертацију под називом: »ЗНАЧАЈ ИСПИТИВАЊА ПРОЛИФЕРАТИВНИХ МАРКЕРА ЦИКЛИНА А И Ki-67 И ТЕЛОМЕРАЗЕ У КАРЦИНОМУ БУБРЕЖНИХ ЋЕЛИЈА«, дана 21.09.2018. године у 11 часова у сали Енглеске наставе на другом спрату  Медицинског факултета у Београду.

 

 

 

ВД ПРОДЕКАН
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

 

Проф.др Татјана Пекмезовић